www.spjarrgard.se • Spjärr Gård & Entreprenad

Tel: 070-2421210   • Spjärr 10  47193 Kållekärr

 

 

 

 

Lantbruket består av ca 15 kor, 15 kalvar och lite ungdjur. Arealen som brukas, inklusive arrendemark, är ca 40 hektar. Gården är ekologiskt inriktad och KRAV-Certifierad. Detta innebär att två gånger per år kommer ett kontrollorgan, i detta fall Kiwa Aranea, och kontrollerar att KRAV:s regelsystem följs. Ett par huvudregler är bl.a att du ej får använda kemiska bekkämpningsmedel eller konstgödsel, alla djur skall gå lösa även vintertid och om de går ute, ha tillgång till ligghall med torr liggyta. Mer om KRAV finns att läsa på krav.se.

 

På sommaren går djuren ute på olika betesmarker på Tjörn, och håller vårt landskap öppet så inte hagar och åkrar växer igen.

Vintertid hålls ungdjuren inne i en hall på en halmbädd, medan korna går fritt ute med fri tillgång på foder och vatten, samt ströad ligghall. Korna kalvar även lösa, ute eller inne, beroende på vad kon själv anser lämpligt. (Oftast dock ute under någon trevlig enbuske när kon själv får avgöra).

 

Målet med djuren är att föda upp slaktdjur, som haft en bra uppväxt, och på det mest naturliga sätt det går. Djuren skall i möjligaste mån slaktas på det lokala slakteriet på Orust, Varekils Slakteri, där köttet hängmöras i ca 10 dagar, sen tagas åter styckat och vakuumförpackat i lådor för att säljas direkt till slutkonsument.

 

Intresserad av kött?? Ring Christopher 070-2421210

 

Vi säljer även foder i form av hösilage, ensilage och hö!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Headlines

 

Oktober 05 >>>

Nyinköpt rundbalspress, combi, Claas 255 Uniwrap!

 

 

November 21 >>>

 

Nyfödd kalv på Spjärr Gård!